Orccha, Khajuraho. Šventyklų pasaulyje

Spalio 18 mūsų sekanti
stotelė Indijoje – labai mažas (netgi Lietuvos mastais) ir ramus miestelis
Orccha. Apie penkis tūkstančius vietinių ir per pus tiek kaimo svečių gali
sutikti mieste ir aplink, o pagrindinė ir vienintelė atrakcija Orcchoj, tai gyvas
galas mažų ir didesnių šventyklų bei dar keli maharadžų rūmai.

Sunku pasakyt,
kas traukia vietinius karaliukus statytis savo teritorijų sostines vis kitoj
vietoj, nei statėsi pirmtakai, lygiai tokia pat ir Orcchos istorija: kažkas
nusprendė, kad nuo šiol sostinė bus čia, apsistatė rūmais, apsistatė šventyklom
ir gerai gyveno. Visas veiksmas čia vyko palyginti neseniai, seniausi statiniai
XVII a. o statybos vyko iki maždaug XVIII a. vidurio.

Tada vėl pasikeitė
karaliukai ir sostinė persikelė kažkur kitur, ir rūmai liko stovėt taip kaip
buvo, viską tiesiog apleido. Visaip kaip prasilenkia su sveika vakarietiška logika
šitie tušti rūmai, po kuriuos gali bastytis kaip tinkamas ir šita gausybė
niekam nereikalingų šventyklų. Čia juk ne kokia Raudondvario manufaktūra ar
Tiškevičiaus užutrakis. O likimas tas pats.

Orccha ramus, kažkoks morališkai
apleistas kaimelis, be besivaidenančių architektūrinių siluetų gerą įspūdį
palieka vietiniai, bo nesistengia apgauti kvailo, perkančio bananus turisto,
lygiai kaip ir malonus menkas vietinių tankis gatvėse.

Pačios gi gatvės niekuo
nekitokios nei kur nors kitur, lengvas pastovėjusio šlapimo ir pamazgų mišinio
tvaikas kutena šnerves ir graužia gerklę, tiek kiurksant prie kompo interneto
kavinei, tiek perkant bananus. Laukiniai gyvūnai drypso kur jiems patogu, papildydami
bendrą gatvės kvapų gamą spalvingais aromatais.

Kitas mažmožis Indijoje beviltiškai
neištariamu pavadinimu – Khuajuraho, į kurį atsibaladojom spalio 20. Apie 20 tūkst.
išprotėjusių indusų – labai kontrastinga aplinka palyginti ramiai Orcchai, kol
kas per visą kelionę Indijoje įkyresnių ir labiau trenktų prekeivių nebuvom
sutikę. Kelią skintis reikia pro po kojom besimaišančius ir pasiūlymais
turtingus sutrius, tuo pat metu reikia išvengti chaotiškai judančių ir Niutono
fizikos dėsnių neklausančių rikšų su motociklais, jei dar lieka nepadalinto
dėmesio, reikia rinktis žingsnius, kad neįsipeckint į pamazgą ir visos šios
sąlygos judėjimo trajektorija pakreipia visiškai atsitiktinėmis kryptimis,
todėl gali būti, kad nepavyks laiku išsisukti nuo kurio nors iš pro šalį
lekenčio spjūvio.

Spjaudytis Indijoje yra dar populiariau ir madingiau, nei kad
riaugiot ar žaisti kriketą autostradoje. Dažniausiai, tai ryškiai raudonos
spalvos skystų seilių ir labai tolimas spjūvis, nuo kurio išsisukt sudėtinga
dar ir dėl to, kad šis ištykšta ant žemės ir gali aptaškyt. Nors kultūringas
indusas niekada neleis sau spjauti žmogaus link, bet dėl chaotiško judėjimo
visada gali atsidurti spjūvio trajektorijoje. Dar nenustatėm, kas prideda
raudonio seilėm, aišku tik tiek, kad jie kažką kramto, kas skatina seilių
išsiskyrimą, dantų eroziją ir apnašas bei dažo seiles raudonai. Pirmai progai
pasitaikius lyžtelsim to brūdo ir mes, kad į spjūvį galėtume atsakyt tinkamai
ir neapsijuokt prieš vietinius.

Khuajuraho žymus ir
garsus dėl sekso. Kol kas tie, kas išmano reikalą, nesutaria ir nežino, kodėl
niekaip neišsiskiriančiame miestelyje, kokiu šis buvo prieš tūkstantį metų ir
koks yra dabar, tuometiniai idusų radžos sumąstė pastatyti labai didelį
šventyklų kompleksą.

Vieta sunkiai prieinama, toli nuo didelių ekonominių ir
socialinių centrų, todėl neaišku, kas įtakojo vietos pasirinkimą ir kiek
reikėjo darbo jėgos, kad per mažiau nei šimtą metų driokstelt viską, kas čia
dabar stovi. Lygiai taip pat neaišku, kodėl figūros šventyklose daro seksą.

Sako,
kad gali būti tam, kad vienuoliai berniukai nepamirštų, kaip kas daroma, gali
būti, kad tai tiesiog paprasta gyvenimo dalis, kuria tuometiniai architektai
nusprendė papuošti dievukų namus. Žodžiu, viskas su šita vieta nėra aišku,
išskyrus tai, kad čia daug šventyklų su pornografija aplink. Nors konkrečiai
šiuo atveju, kuomet kalbam apie šventą vietą, teisingiau butų vartoti žodį
„erotika“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *